ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត៖ ចង់ចេញរកស៊ីលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ត្រូវមានយ័ន្តបួននេះ

វិស័យបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់យុវជនជំនាន់ក្រោយ ដោយសារតែ….

TSD Advance Inventory Plus POS System Guideline

The obsolete software that slows you down today will make you extinct tomorrow The pharmacy industry is burdened with clunky, old IT solutions that can’t support the business and require continuous investment to stay up and running, draining the company’s funds. Pharmacy businesses are faced with a choice: they can keep pouring money into systems…

មេដឹកនាំល្អមានចរិតលក្ខណះអ្វីខ្លះ?

ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់អ្នកគប្បីយល់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សជាមុនសិន។ ចរិតលក្ខណះមួយចំនួនដែលអាចបញ្ចាក់ថាអ្នកជាមេដឹកនាំដ៏ល្អ៖

បច្ចេក​វិទ្យា​កាន់​តែ​រីក​ចំរើន តើ​អាជីវកម្ម​របស់​លោក​អ្នក​ពិត​ជា​ត្រូវ​ការ​បច្ចេក​វិទ្យា​ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​មែន​ឬ​ទេ?

យើងដឹងហើយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកទាំងមូលមានការប្រែប្រួលយ៉ាងគំហុក​ អ្វីដែលជាឫសគល់គឺ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើ​ប ដែលយើងបានជួបប្រទះសព្វថ្ងៃនេះ។