គួរ​យល់​ដឹងគន្លឹះទាំង 5 ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតទៅលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នក

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…

ស៊ុន ស៊ីហនិតនោវី៖ ៦​ យ៉ាង​សម្រាប់​អ្នក​ដែលចង់ធ្វេីការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ឆ្នាំ​ថ្មី​ ២០២០

មុននឹងចូលទៅចំណុចទាំងនោះ​ ចូូរអ្នកចំណាយពេល​ ៥​ នាទី​គិតថា​ “តេីហេតុអ្វីអ្នកត្រូវធ្វេីការផ្លាស់ប្តូរ?”

ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត៖ អត្តចរិត៥ ដែលអ្នកជំនួញបិទទ្វារកស៊ីទាំងមិនទាន់លើកយីហោ

អ្នកដឹកនាំជំនួញរកស៊ីថ្មីថ្មោងលើកទង់ជ័យស ទាំងខ្លួនឯងមិនទាន់ចូលសមរភូមិផល ដែលក្នុង…

ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត៖ ចង់ចេញរកស៊ីលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ត្រូវមានយ័ន្តបួននេះ

វិស័យបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់យុវជនជំនាន់ក្រោយ ដោយសារតែ….

គេឃើញបញ្ហា ខណៈពេលដែលខ្ញុំឃើញឱកាស

មនុស្សដែលជោគជ័យ ជាមនុស្សដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា ហើយព្យាយាមរក មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហានោះ។ នៅពេលដែលយើងវិភាគទៅលើអ្នកជំនួញ​