កម្មវិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំទី១០ នៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា

លោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត បានចូលរួមអបអរសាទរ និងកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែង និងលះបង់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកទាំងអស់

ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត៖ ៥ចំនុច ដែលបណ្តាញសង្គមអាចសម្លាប់ប្រេនអាជីវកម្មអ្នក

បណ្តាញសង្គមអាចជាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មអ្នក ក៏ប៉ុន្តែ…