កម្មវិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំទី១០ នៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា

លោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត បានចូលរួមអបអរសាទរ និងកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែង និងលះបង់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកទាំងអស់