កញ្ញា ស៊ុន ស៊ីហនិតនោវី គឺជានាយកា និង ប្រធានគ្រប់គ្រងចក្ខុវិស័យ ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Technology Solution Development TSD Co., Ltd., ជាសហស្ថាបនិក និង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន Forever Young Global ។ កញ្ញា ស៊ុន ស៊ីហនិតនោវី បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រងពានិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (iMBA) ។ កញ្ញា ស៊ុន ស៊ីហនិតនោវី ទទួលបានសញ្ញាប័ត្រជំនាញ The Company 101 – IPO និង Winning with Emotional Excellence ពីវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោក (ITD Master World-Class Training) និង វិញ្ញាបនបត្រ កម្មវិធី CLMVT CONNEX នៅប្រទេសថៃ ពីការិយាល័យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និង ការិយាល័យយុទ្ធសាស្ត្រ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង សាលាពាណិជ្ជកម្ម Thammasat ។

កម្មវិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំទី១០ នៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា

លោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត បានចូលរួមអបអរសាទរ និងកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែង និងលះបង់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកទាំងអស់

ស៊ុន ស៊ីហនិតនោវី៖ ៦​ យ៉ាង​សម្រាប់​អ្នក​ដែលចង់ធ្វេីការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ឆ្នាំ​ថ្មី​ ២០២០

មុននឹងចូលទៅចំណុចទាំងនោះ​ ចូូរអ្នកចំណាយពេល​ ៥​ នាទី​គិតថា​ “តេីហេតុអ្វីអ្នកត្រូវធ្វេីការផ្លាស់ប្តូរ?”